Zabierz głos

Głównym celem projektu „Zabierz głos” było  włączenie starszych mieszkańców Złotoryi w procesy decyzyjne Rady Miejskiej poprzez ułatwienie im dostępu do informacji publicznych, zachęcenie do śmiałego prezentowania własnych opinii, potrzeb i pomysłów na rozwiązywanie problemów lokalnych oraz spowodowania, że głos seniorów będzie słyszalny.

Pokonanie różnorodnych barier przeszkadzających w partycypacji obywatelskiej seniorów nie jest proste, dlatego zaplanowaliśmy działania, które zintegrują (wycieczki), pomogą we wzmocnieniu poczucia własnej  wartości (spotkania, dyskusje w małych grupach) oraz pomogą zdobyć informacje i umiejętności (spotkania edukacyjne i warsztaty). Udział w pracach Rady Miasta, w grupie z animatorem, pozwoli na pokonanie różnych barier.  Ważnym elementem projektu jest zapoznanie uczestników z Internetem. Pokazanie jak pozyskiwać informacje i jak publikować swoje stanowiska czy poglądy być częścią społeczności. Do tej pory społeczność ludzi starszych w Złotoryi jest pozostałym mieszkańcom mało znana seniorzy są niewidoczni w politykach lokalnych. W trakcie działań projektowych powstanie publikacja zawierająca poradnik partycypacji seniorów, raport o potrzebach i przykłady inicjatyw wypracowanych podczas projektu przez seniorów. Seniorzy zabiorą głos pokażą jacy są i w jaki sposób mogą przyczynić się do rozwiązywania lokalnych problemów.

Działania aktywizujące starszych do aktywnego udziału w kształtowaniu polityk lokalnych będą
kontynuowane przez Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości również po zakończeniu projektu. Działania te będą znacznie skuteczniejsze dzięki portalowi zlotoryjanie.pl, publikacji, pokazującej korzyści zarówno dla seniorów jak i dla władzy oraz sprzętowi,zakupionemu w ramach projektu (laptop, aparat cyfrowy) który będzie można wypożyczać seniorom chętnym do dalszej aktywnej działalności w sferze publicznej.

Comments

comments