Uwolnij kreatywne myślenie

Projekt stanowił niejako eksperyment, mający pokazać, że tradycyjne metody stosowane najczęściej w szkole, szczególnie w stosunku do uczniów mających jakiekolwiek trudności, są mało skuteczne i nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Eksperymentowi poddano 27-osobowy zespół uczniów klasy trzeciej gimnazjum, którzy uzyskiwali niezadowalające wyniki w klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Działania projektowe odbywały się jednocześnie w 3 obszarach:
1. Treningu metodą neurobiofeedbacku połączonego ze strategiami metakognitywnymi – podczas treningów uczestnicy opanowywali metodę samoregulowania czynności fal mózgowych tak, aby wprowadzić mózg w stan najoptymalniejszy do efektywnego uczenia się. Dzięki temu mieli szansę zwiększyć elastyczność własnego umysłu, popracować nad koncentracją oraz przetrenować techniki osiągania fizjologicznego stanu eustresu, w którym człowiek wykazuje maksymalną czujność przy jednoczesnym rozluźnieniu.
2. Treningu metodą twórczego rozwiązywania problemów, który polegał na:

  • doświadczeniach wykonywanych indywidualnie lub w parach
  • symulacjach multimedialnych procesów i zjawisk oraz ćwiczeniach interaktywnych zapewniających natychmiastową informację zwrotną.

Uczestnicy uczyli się skutecznych strategii prowadzących do radzenia sobie z różnorodnymi problemami z przedmiotów ścisłych. Połączenie efektów zajęć, na których uczestnicy trenowali rozwiązywanie problemów z treningiem metodą neurobiofeedbacku, umożliwiło bardzo skuteczne opanowanie posługiwania się pojęciami opisującymi zjawiska przyrodnicze, radzenie sobie z barierami poznawczymi oraz stosowanie wypracowanych strategii metakognitywnych w codziennym uczeniu się.

3. Doskonaleniu technik szybkiego czytania, które polegało przede wszystkim na eliminowaniu podstawowych błędów czytelniczych, które hamują proces czytania i utrudniają rozumienie tekstu: wewnętrznej fonetyzacji (subwokalizacji), czyli powtarzaniu spostrzeganych słów oraz regresu, czyli tendencji do automatycznegopowtórnego przeglądania wcześniej przeczytanych linijek lub słów. W trakcie treningów zastosowano metody, które pomogły uczestnikom zniwelować błędy i zwiększyć sprawność czytelniczą oraz rozumienie czytanego tekstu.

Przeczytaj więcej o projekcie

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Comments

comments