Rejestr umów

Czy uda się w Złotoryi upublicznić rejestr umów, który najlepiej pokaże, jak wydawane są pieniądze pochodzące z naszych podatków?  Publikowanie w BIP z kim Miasto Złotoryja zawiera umowę powinno zracjonalizować gospodarowanie publicznymi funduszami i przyczynić się do tego, że w miejskim budżecie znajdą się pieniądze na sprawy ważne dla mieszkańców. Chodzi też o wzmocnienie przejrzystości i jawności działań administracji samorządowej.

Dostęp do informacji publicznej jest jednym z kluczowych praw, jakie w demokracji przysługuje obywatelom. Dzięki temu, że mamy prawo pytać między innymi o działalność władz publicznych oraz wydatkowanie publicznych funduszy, możemy oceniać i komentować bieżące decyzje rządzących, które przecież wpływają na nasze życie. Prawo do informacji, ma również znaczenie antykorupcyjne, sprawia, że w każdym momencie ludzie mogą patrzeć na ręce swoim reprezentantom.

Jawność i przejrzystość finansów publicznych jest ważnym narzędziem oceny decydentów. Ocena ta jest potrzebna, ponieważ to obywatele wybierają swoich przedstawicieli we władzach każdego szczebla.

Naszym zdaniem każda instytucja publiczna powinna upublicznić swój rejestr umów na własnej stronie BIP. Zapewni to możliwość każdemu zapoznania się z informacjami o zawieranych umowach i będzie budować zaufanie obywateli do władzy. Rozpoczęliśmy więc kampanię na rzecz udostępniania rejestrów umów.

Pierwszy wniosek, w formie e-maila, został wysłany w marcu 2014r . Kolejny wniosek o utworzenie rejestru umów, tym razem papierowy,  został wysłany miesiąc później. Z odpowiedziami na te wnioski można zapoznać się tutaj. Następnym krokiem była skarga na działalność Burmistrza złożona do Rady Miejskiej,   skarga na bezczynność Burmistrza złożona do Wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz  odwołanie do SKO. Brakiem reakcji na nasze prośby zainteresowaliśmy również Rzecznika Praw Obywatelskich, który skierował zapytanie do przewodniczącego Rady Miejskiej,  co zamierza zrobić w tej sprawie.

Pierwsza rozprawa w WSA została odroczona z powodu nieskutecznego zawiadomienia (brak podpisu) dostarczonego do UM przez pocztę. Na drugiej rozprawie sąd uznał skargę na bezczynność burmistrza za zasadną.  SKO uchyliło odmowną decyzję Burmistrza i skierowało do ponownego rozpatrzenia.

Rada Miejska uznała skargę za zasadną. Grupa radnych przedstawiła projekt uchwały wprowadzającej rejestr umów. Do końca kadencji 2010-2014 nie udało się uchwalić tej uchwały, ale już w grudniu 2014 opublikowany został rejestr umów Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Wysłane zostały też wnioski o udostępnienie rejestrów umów innych JST w powiecie złotoryjskim

Instytucje publiczne na terenie powiatu złotoryjskiego, które upubliczniły swoje rejestry umów:

  1. Urząd Miejski w Złotoryi (grudzień 2014) – rejestr wraz ze skanami umów, aktualizowany co dwa tygodnie
  2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi sp z o.o. (styczeń 2015) – rejestr aktualizowany co trzy miesiące
  3. Starostwo Powiatowe w Złotoryi (luty 2015)
  4. Gmina Złotoryja (luty 2015)
  5. Gmina Pielgrzymka (kwiecień 2015) – udostępniany na wniosek
  6. Gmina Zagrodno (kwiecień 2015) – udostępniany na wniosek, planowane udostępnianie regularne
  7. Urząd Miasta Wojcieszów
  8. Urząd Miasta i Gminy Świerzawy

Comments

comments