Partycypacja obywatelska w praktyce

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem „dobrego rządzenia” jest udział
obywateli w procesach decyzyjnych – czyli świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy.

Każda władza lokalna powinna być  zadowolona z partycypacji obywateli, nie zniechęcając arbitralnymi decyzjami, manipulacjami, cenzurą czy niechęcią do kontroli swoich poczynań.

Zabierz głos

 

Comments

comments