Monitoring funduszu korkowego

Od roku staramy się upowszechnić sposoby i wyniki pracy Rady Miejskiej w Złotoryi .  Z satysfakcją obserwujemy pozytywne zmiany, choć zachodzą one wolno. We współczesnej Polsce korzystanie z prawa do informacji wciąż wymaga wiele wiedzy i umiejętności. Oczywiste jest zadawanie pytań: kiedy otwarty jest urząd, jakie zadania realizują pracownicy urzędu, nad czym obraduje rada gminy i jaki jest budżet na dane zadanie. Coraz bardziej oczywiste staje się pytanie, ile kosztuje konkretna rzecz i komu za nią zapłacono. Ale wiele informacji wciąż jest dobrze skrywanych.

Chcąc nauczyć się jak korzystać z prawa do informacji przystąpiliśmy ogólnopolskiego monitoringu funduszu korkowego. Fundusz „korkowy” to część publicznego budżetu, która jest zasilana z pieniędzy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z prawem powinna być przeznaczana na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii.

Czy jest tak w rzeczywistości? Pragniemy przyjrzeć się temu zagadnieniu, sprawdzić efektywność i przejrzystość pozyskiwania oraz wydatkowania funduszu korkowego. Oprócz tego chcemy sprawdzić jak działa gminna polityka zapobiegania oraz rozwiązywania problemu uzależnień i czy pieniądze są przeznaczane na działania mające w dłuższej perspektywie zmienić sytuację na lepszą.

 Teksty

Comments

comments