Klucz do uczenia się

Jak zwiększyć motywację dzieci do nauki? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Motywacja jest to złożony proces , na który wpływa wiele czynników. Najważniejsze z nich to poczucie celu i kompetencji w podejmowanych działaniach.

Przede wszystkim należy nauczyć dzieci jak się uczyć. Na zajęciach szkolnych nauczyciele niezbyt często stwarzają sytuacje dydaktyczne sprzyjające aktywności poznawczej dzieci i uczeniu się przez działanie. Jest to spowodowane nie tylko niekorzystnymi warunkami w szkołach (liczne klasy, brak pomocy przedmiotowych), ale również brakiem gotowych materiałów i przykładów zastosowań nowoczesnej wiedzy o uczeniu się w codziennej pracy lekcyjnej.

Odpowiedzią na te problemy był projekt „Klucz do uczenia się”. Celem głównym projektu było zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się poprzez :

  • Pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych na wstępie nauki w gimnazjum.
  • Pokazanie jak budować ogólnoszkolną strategię skutecznej nauki dla zespołu klasowego i jak angażować wszystkie społeczności szkolne (nauczycieli, uczniów , rodziców) do jej realizacji.
  • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania różnorodnych problemów.
  • Uatrakcyjnienie nauki szkolnej poprzez stworzenie pola działań do aktywności poznawczej dzieci i wdrożenie metod projektu do codziennej nauki.

W projekcie współpracowały: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 ze Złotoryi, Gimnazjum z Wilkowa, Gimnazjum z Rokitnicy i Gimnazjum ze Świerzawy. W realizacji przedsięwzięcia wspierał nas Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Jednym z ważniejszych elementów projektu była diagnoza uczniów z I klasy badająca poziom umiejętności kluczowych (czytanie, pisanie, rozwiązywanie problemów) preferowane style uczenia się oraz predyspozycje i uzdolnienia. W diagnozie uczestniczyło pięć klas I z gimnazjów z terenu powiatu złotoryjskiego – razem 116 uczniów. Dzieci rozwiązywały testy obejmujące: identyfikację preferowanego systemu sensorycznego, dominującej półkuli mózgowej, uzdolnień (inteligencje wg. Gardnera), czytanie ze zrozumieniem , rozwiązywanie problemów.

Obraz2

Każdy uczeń w karcie diagnozy otrzymał listę przydatnych dla niego technik uczenia się. Wyniki zostały opracowane na poziomie indywidualnym i szkolnym. Były one przekazywane podczas spotkań warsztatowych z uczniami rodzicami i nauczycielami, podczas których wykorzystywano je do opracowania indywidualnych i zespołowych ścieżek rozwoju. Podczas spotkań rodzice dowiedzieli się, jak mogą wesprzeć swoje dziecko w pokonywaniu problemów szkolnych i rozwijaniu uzdolnień, jak poszukiwać pomocy w stwarzaniu lepszych warunków do rozwoju dziecka.

Na spotkaniach z nauczycielami zaprezentowano techniki i strategie skutecznego uczenia: planowanie, organizacja czasu, mnemotechniki, sposoby strukturyzacji wiedzy – mapy pamięci, a także ćwiczenia specyficzne dla danej grupy uczniów.

Obraz3

Literatura dotycząca zwiększenie skuteczności uczenia się i nauczania jest dosyć bogata.Nauczyciel powinien zapoznać się z nowymi trendami w edukacji, które powstały dzięki badaniom naukowym dotyczącym funkcjonowania mózgu ludzkiego.

Często jednak w szkołach nie ma funduszy na zakup literatury dla nauczycieli (często nie ma wystarczających środków na zakup lektur dla dzieci). Do bibliotek szkolnych przekazano więc bogate zestawy literatury na temat nowoczesnych sposobów uczenia się.

Obraz4

Kreatywność jest często kojarzona z wielkimi przełomami. Z obrazoburczymi innowacjami przewracającymi do góry nogami ustalony porządek rzeczy. Nie tylko. Kreatywność to również umiejętność tworzenia małej różnicy, indywidualnego rysu, jednego kroku w bok, spojrzenia za siebie, zapożyczenia z dziwacznego obszaru. Tak właśnie pracowali podczas wykonywania zadań uczestnicy konkursu „Myśl jak Einstein”. Wzięło w nim udział 6 zespołów z gimnazjów w Złotoryi, Świerzawie , Wilkowie i Rokitnicy. Konkurs składał się z części indywidualnej i zespołowej. W pierwszej części wszyscy uczestnicy zmagali się z zadaniami wymagającymi wyobraźni, spostrzegawczości i kreatywnego myślenia. W drugiej części zespół zmagał się z trzema zadaniami wymagającymi nie tylko nowych pomysłów, ale również współdziałania w zespole.

Nad logistyką całego przedsięwzięcia czuwał zespół wolontariuszek – uczennic z klas III. Dzięki temu wszystko poszło zgodnie z planem. Zwycięzcy otrzymali nagrody a każdy uczestnik konkursu dostał książkę „Mapy myśli notuj! myśl! zapamiętuj”, która w pigułce przybliża niezwykle skuteczną, graficzną metodę sporządzania notatek – mapy myśli.

Obraz6

W każdej ze szkół realizowano projekty przedmiotowe, podczas których dzieci przekonały się, że umiejętności kształcone w szkole przydają się w życiu codziennym i warto je doskonalić. Pomoce dydaktyczne zakupione w trakcie realizacji projektów będą używane w szkołach również po zakończeniu działań projektowych.

Obraz1

Działania były finansowane przez Fundację PZU w ramach konkursu „Wzbogacenie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach”.

Comments

comments