Jak być patriotą!

Żyjemy w czasach, w których pojęcie patriotyzmu, szczególnie wśród młodych Polaków, zdezaktualizowało się. Starsi mają pretensje do młodych, że nie znają historii, nie kultywują świąt narodowych, nie prezentują postaw obywatelskich. Młodzi nie wiedzą, o co chodzi dorosłym, tak naprawdę pojęcie „patriota”, „ojczyzna” znają zazwyczaj z książek i szkolnych pogadanek. Nie wiedzą jak mogą prezentować postawy patriotyczne skoro nie ma wojny. Rozwój postaw patriotycznych, kształtowanie uczuć,skutecznie może odbywać się tylko na podłożu konkretnych doświadczeń. Warunki do wystąpienia różnorodnych doświadczeń powinny być tworzone nie tylko w szkole czy w domu rodzinnym, ale również przy udziale społeczności lokalnej.

Głównym celem projektu „Jak być patriotą?” jest rozwój postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów złotoryjskich szkół podstawowych. W wyniku realizacji projektu dzieci poznają jednostkowe i społeczne korzyści wynikające ze zrozumienia pojęć „ojczyzna”, „patriota” w trakcie różnorodnych działań: warsztatów prowadzonych metodami aktywnymi(gry dydaktyczne, zajęcia poza szkołą, gra miejska,spotkania z lokalnymi autorytetami), wycieczek, konkursów czy przeprowadzanie sondy filmowej wśród mieszkańców Złotoryi. Wszystkie działania będą prowadzone w grupach międzypokoleniowych (dzieci + seniorzy) co pozwoli nie tylko na budowanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych, ale przede wszystkim na wzajemne zrozumienie i wypracowanie wspólnego modelu „patrioty”.

Punktem kulminacyjnym projektu będą miejskie obchody Święta Niepodległości, w które młodzi uczestnicy projektu będą zaangażowani emocjonalnie poprzez wcześniejsze działania. Dzięki zaangażowaniu uczniów i pośrednio ich rodziców oraz organizacji społecznych udział w święcie, mieszkańców Złotoryi, będzie liczniejszy niż w poprzednich latach.

Ważnym elementem projektu, zapewniającym trwałość rezultatów, będzie zaangażowanie przedstawicieli różnych społeczności, wykorzystanie ich zasobów do rozwijania postaw patriotycznych młodych złotoryjan.

Strona projektu

FIO_MPiPS_logo1 bzwbk   z

Comments

comments