Inicjatywa uchwałodawcza

Współdecydowanie jest najwyższym stopniem partycypacji obywatelskiej ze względu na pełne partnerstwo pomiędzy władzą a obywatelami polegające na przekazaniu obywatelom części kompetencji (ale i tym samym odpowiedzialności) dotyczących podejmowanych działań i decyzji. Poniekąd to wprowadzenie przez władzę w życie prostego założenia, że „ludzie wiedzą lepiej, czego im potrzeba”. Tym samym obywatele mają realny wpływ na planowane, dotyczących ich (bezpośrednio lub pośrednio) działań. Inicjatywa uchwałodawcza jest jedną z form takiego współdecydowania.Dzięki temu może ona działania demokratyczno-biurokratycznych struktur zarządzania miastem realnie dopełniać w sposób, który ma szansę satysfakcjonować zarówno tych, którzy mają mandat do rządzenia w mieście, jak i tych, którzy w mieście mieszkając, chcą mieć na nie wpływ.

Wniosek o wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców składaliśmy dwukrotnie.   Na pierwszy wniosek komisja doraźna (pracująca nad zmianami w statucie miasta) odpowiedziała, że każdy mieszkaniec może złożyć projekt uchwały za pośrednictwem radnych: komisji Rady Miejskiej lub 5 radnych.  Na drugi wniosek nie dostaliśmy odpowiedzi.

Wnioski i odpowiedzi

  1. Wniosek do komisji Rady Miejskiej, między innymi, w sprawie wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców – październik 2012
  2. Protokół z posiedzenia statutowej komisji Rady Miejskiej – październik 2012
  3. Powtórny wniosek o wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej – listopad 2013
  4. Zapytanie w sprawie wysłanych wniosków – maj 2014
  5. Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej

Teksty i dyskusje

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza była jedną z przedwyborczych obietnic związanych z partycypacją społeczną, których realizacji podejmuje się nowy burmistrz Złotoryi Robert Pawłowski.

W lutym 2015 roku złotoryjscy radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w statucie, która inicjatywę uchwałodawczą nadaje każdemu radnemu oraz każdemu mieszkańcowi, którego wniosek poprze 0,5% uprawnionych wyborców w głosowaniu do Rady Miejskiej w Złotoryi..

Comments

comments