III sektor w powiecie złotoryjskim

Publikacja jest efektem projektu „Aktywizacja organizacji pozarządowych powiatu złotoryjskiego- wykorzystanie dobrych praktyk” realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości w okresie od kwietnia 2008 do marca
2009.

i1

Comments

comments