Głosowanie imienne

Podstawową różnicą pomiędzy głosowaniem jawnym i imiennym jest to, że wyniki głosowania jawnego imiennego zostają udokumentowane w protokole sesji poprzez odnotowanie imienia i nazwiska każdego radnego oraz sposobu, w jaki głosował, tj. czy był “za”, czy “przeciw” przyjęciu uchwały, czy też wstrzymał się od głosowania. Przy zwykłym głosowaniu jawnym w protokole z sesji odnotowuje się jedynie łączną liczbę głosów oddanych “za”, “przeciw” oraz “wstrzymujących się” przy podjęciu uchwały.

Do grudnia 2013 roku głosowanie w Radzie Miejskiej w Złotoryi odbywało się tradycyjnie, poprzez podniesienie ręki. O tym jak głosują radni wiedzieli tylko ci, którzy byli na sali sesyjnej. Od października 2012 roku prowadziliśmy kampanię na rzecz zmiany tego stanu rzeczy (wnioski do Rady, artykuły na zlotoryjanie.pl, sonda internetowa, rozmowy z radnymi). W grudniu 2013, po raz pierwszy, po wniosku radnego Mateckiego w sprawie głosowania imiennego,  w protokole z posiedzenia RM zawarte są głosowania imienne

 Wnioski:

  1. Wniosek do przewodniczącego komisji statutowej w sprawie imiennego głosowania radnych – listopad 2012 (link1)
  2. Wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie głosowania imiennego – listopad 2012 (link2)

 Teksty i dyskusje

  1. Jak głosuje radny
  2. Czy jawne znaczy imienne
  3. Zmiany w statucie miasta Złotoryja
  4. Czy jawne to już imienne
  5. Poziom demokracji złotoryjskiej

Comments

comments