Działajmy razem

Głównym celem projektu „Działajmy razem” jest integracja międzypokoleniowa i aktywizacja społeczna młodszych i starszych mieszkańców Złotoryi. Chcemy umożliwić młodzieży i seniorom weryfikację wzajemnego postrzegania poprzez osobisty kontakt i wspólne działanie w obszarze ich zainteresowań oraz pokazać jednostkowe i społeczne korzyści wynikające ze współpracy międzypokoleniowej. Mamy nadzieję zainspirować do wspólnego działania nie tylko uczestników projektu ale również młodzież i seniorów w lokalnym środowisku. Zakładany cel osiągniemy poprzez przeprowadzenie 3 warsztatów tematycznych podczas, których młodzi i seniorzy będą pracować nad wspólnymi przedsięwzięciami: przedstawieniem teatralnym według wybranego przez uczestników projektu scenariusza, zorganizowaniem wystawy fotograficznej, na której zaprezentują wykonane przez siebie zdjęcia, będą również współuczestniczyć w opracowaniu zakładki „naprawmy to” na portalu zlotoryjanie.pl, które prowadzi nasze stowarzyszenie. 2 wycieczki zaplanowane w ramach projektu ułatwią uczestnikom bliższe poznanie. Wspólnie przeżywanie sprawi, że dystans między nimi zmniejszy się a wzajemne postrzeganie będzie bardziej pozytywne.

Ważnym elementem projektu będzie przeprowadzenie kampanii informującej o korzyściach współpracy międzypokoleniowej, przedstawiającej przykłady wspólnych przedsięwzięć oraz inspiracje do dalszego wspólnego działania (spotkania wstępne, warsztaty „Co dalej” ; spotkanie środowiskowe, prezentacja korzyści i rezultatów w mediach lokalnych).

Do udziału w projekcie zaprosimy członków lokalnych organizacji zrzeszających seniorów i młodzież. Uczestnicy projektu
podczas warsztatów „Co dalej?” opracują i przedstawią liderom swoich organizacji pomysły na wspólne działania w
przyszłości. Wspólnie przedyskutują możliwość ich realizacji.

Współpraca z partnerami: Złotoryjskim ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz firmą Fest Komputer zapewni pomoc w rekrutacji uczestników, bazę lokalową, możliwości techniczne i ekspertów.

Comments

comments